ESP File

? Cách mở file .ESP? Những phần mềm mở file .ESP và sửa file lỗi. Convert Binary ESP file sang định dạng khác.

.ESP File Extension

   
File name ESP File
File Type 1Elder Scrolls Plugin File
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (38 Bình chọn)

File .ESP là file gì?

ESP là Game Files - 1Elder Scrolls Plugin File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bethesda Softworks.

Plugin tập tin được sử dụng bởi The Elder Scrolls (TES) người thứ nhất game nhập vai như Oblivion và Skyrim; tương tự như một tập tin .ESM nhưng được sử dụng đặc biệt cho thêm plug-in tính năng, chẳng hạn như đồ họa mới, vũ khí, và nội dung thế giới; sử dụng để tạo thay đổi tùy chỉnh trò chơi.

What is a ESP file?

Plugin file used by The Elder Scrolls (TES) first-person RPGs such as Oblivion and Skyrim; similar to an .ESM file but is used specifically for adding plugin features, such as new graphics, weapons, and world content; used for creating custom game alterations.

Cách mở .ESP file

Để mở file .ESP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESP do người dùng đóng góp.

  • The Elder Scrolls Construction Set
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 5: Skyrim
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 5: Skyrim
  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 4: Oblivion
  • Media Player Classic
  • Surveyor/400
  • Surveyor/400

Chuyển đổi file .ESP

File .ESP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *