EST_UAX File

EST_UAX là Game Files - Spanish Unreal Audio Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

.EST_UAX File Extension

   
File name EST_UAX File
File Type Spanish Unreal Audio Package
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EST_UAX là file gì?

EST_UAX là Game Files - Spanish Unreal Audio Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Unreal Tournament và trò chơi first-person shooter khác sử dụng công nghệ Unreal Engine đầu tiên; tương tự như một tập tin .UAX nhưng chứa clip âm thanh cho các trò chơi được bản địa hoá trong tiếng Tây Ban Nha; sử dụng cho âm thanh bài phát biểu.

What is a EST_UAX file?

Audio file used by Unreal Tournament and other first-person shooter games that use the first Unreal Engine; similar to a .UAX file but contains audio clips for the game that are localized in Spanish; used for speech audio.

Phần mềm mở file .EST_UAX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EST_UAX do filegi.com tổng hợp.

  • Epic Games Unreal Tournament
  • Epic Games UnrealEd
  • Epic Games UnrealEd
  • Dragon UnPACKer
  • FMJ-Software Awave Studio

Chuyển đổi file .EST_UAX

           

File .EST_UAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *