EST_UAX File

? Cách mở file .EST_UAX? Những phần mềm mở file .EST_UAX và sửa file lỗi. Convert Binary EST_UAX file sang định dạng khác.

.EST_UAX File Extension

   
File name EST_UAX File
File Type Spanish Unreal Audio Package
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EST_UAX là file gì?

EST_UAX là Game Files - Spanish Unreal Audio Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Unreal Tournament và trò chơi first-person shooter khác sử dụng công nghệ Unreal Engine đầu tiên; tương tự như một tập tin .UAX nhưng chứa clip âm thanh cho các trò chơi được bản địa hoá trong tiếng Tây Ban Nha; sử dụng cho âm thanh bài phát biểu.

What is a EST_UAX file?

Audio file used by Unreal Tournament and other first-person shooter games that use the first Unreal Engine; similar to a .UAX file but contains audio clips for the game that are localized in Spanish; used for speech audio.

Cách mở .EST_UAX file

Để mở file .EST_UAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EST_UAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EST_UAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EST_UAX do người dùng đóng góp.

  • Epic Games Unreal Tournament
  • Epic Games UnrealEd
  • Epic Games UnrealEd
  • Dragon UnPACKer
  • FMJ-Software Awave Studio

Chuyển đổi file .EST_UAX

File .EST_UAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *