ESX File

? Cách mở file .ESX? Những phần mềm mở file .ESX và sửa file lỗi. Convert Binary ESX file sang định dạng khác.

.ESX File Extension

   
File name ESX File
File Type Xactimate Insurance Claims Estimate
Nhà phát triển Xactware Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .ESX là file gì?

ESX là Data Files - Xactimate Insurance Claims Estimate, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xactware Solutions.

File được tạo ra bởi Xactimate, một chương trình dùng để tạo ra yêu cầu bảo hiểm; chứa một ước tính bồi thường bảo hiểm, bao gồm ngày tháng, hình ảnh, thông tin chính sách, thiệt hại, tiền khấu trừ và chi phí ước tính; sử dụng để lưu và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm.

What is a ESX file?

File created by Xactimate, a program used to create insurance claims; contains an insurance claim estimate, including dates, images, policy information, damages, deductibles, and estimated cost; used for saving and filing insurance claims.

Cách mở .ESX file

Để mở file .ESX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Ekahau Site Survey
  • Ekahau Site Survey
  • FEMPRO

Chuyển đổi file .ESX

File .ESX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *