ET File

? Cách mở file .ET? Những phần mềm mở file .ET và sửa file lỗi. Convert N/A ET file sang định dạng khác.

.ET File Extension

   
File name ET File
File Type 1Easiteach Lesson File
Nhà phát triển Research Machines
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (20 Bình chọn)

File .ET là file gì?

ET là Data Files - 1Easiteach Lesson File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Research Machines.

tập tin một ET là một bài học giảng dạy tạo ra bởi Easiteach, một chương trình cho phép giáo viên để phát triển bài học trên lớp và cung cấp cho họ thông qua một giao diện tương tác. Nó chứa dữ liệu bài học như bố trí, chuyển hướng, hình ảnh, văn bản, chủ đề và hình ảnh động.

What is a ET file?

An ET file is a teaching lesson created by Easiteach, a program that allows teachers to develop classroom lessons and deliver them through an interactive interface. It contains lesson data such as layouts, navigation, images, text, themes, and animations.

Cách mở .ET file

Để mở file .ET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ET do người dùng đóng góp.

  • Kingsoft Office
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • WPS Office
  • RM Easiteach
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .ET

File .ET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *