ETL File

ETL là System Files - Microsoft Event Trace Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ETL File Extension

   
File name ETL File
File Type Microsoft Event Trace Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (276 Bình chọn)

File .ETL là file gì?

ETL là System Files - Microsoft Event Trace Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một file ETL là một file log được tạo ra bởi Microsoft Tracelog, một chương trình tạo ra các bản ghi bằng cách sử dụng các sự kiện từ các hạt nhân trong hệ điều hành của Microsoft. Nó chứa thông điệp dấu vết đã được tạo ra trong phiên dấu vết, chẳng hạn như truy cập đĩa hoặc lỗi trang. file ETL được sử dụng để đăng nhập các sự kiện tần số cao trong khi theo dõi hiệu suất của một hệ điều hành.

What is a ETL file?

An ETL file is a log file created by Microsoft Tracelog, a program that creates logs using the events from the kernel in Microsoft operating systems. It contains trace messages that have been generated during trace sessions, such as disk accesses or page faults. ETL files are used to log high-frequency events while tracking the performance of an operating system.

Phần mềm mở file .ETL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETL do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Tracelog
  • Microsoft Tracerpt
  • Microsoft Tracerpt
  • Microsoft Event Viewer
  • MicrosoftR WindowsR Performance Analyzer
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .ETL

           

File .ETL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *