ETNG File

ETNG là Data Files - Easiteach Next Generation Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RM.

.ETNG File Extension

   
File name ETNG File
File Type Easiteach Next Generation Document
Nhà phát triển RM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ETNG là file gì?

ETNG là Data Files - Easiteach Next Generation Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RM.

tập tin một ETNG là một tài liệu được tạo ra bởi Easiteach Next Generation, phần mềm quét mã vạch sử dụng để tạo và bài học tương tác hiện tại. Nó chứa dữ liệu bài học như bố trí, chuyển hướng, hình ảnh, văn bản, chủ đề và hình ảnh động.

What is a ETNG file?

An ETNG file is a document created by Easiteach Next Generation, whiteboard software used to create and present interactive lessons. It contains lesson data such as layouts, navigation, images, text, themes, and animations.

Phần mềm mở file .ETNG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETNG do filegi.com tổng hợp.

  • RM Easiteach Next Generation

Chuyển đổi file .ETNG

           

File .ETNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *