ETNG File

? Cách mở file .ETNG? Những phần mềm mở file .ETNG và sửa file lỗi. Convert N/A ETNG file sang định dạng khác.

.ETNG File Extension

   
File name ETNG File
File Type Easiteach Next Generation Document
Nhà phát triển RM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ETNG là file gì?

ETNG là Data Files - Easiteach Next Generation Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RM.

tập tin một ETNG là một tài liệu được tạo ra bởi Easiteach Next Generation, phần mềm quét mã vạch sử dụng để tạo và bài học tương tác hiện tại. Nó chứa dữ liệu bài học như bố trí, chuyển hướng, hình ảnh, văn bản, chủ đề và hình ảnh động.

What is a ETNG file?

An ETNG file is a document created by Easiteach Next Generation, whiteboard software used to create and present interactive lessons. It contains lesson data such as layouts, navigation, images, text, themes, and animations.

Cách mở .ETNG file

Để mở file .ETNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETNG do người dùng đóng góp.

  • RM Easiteach Next Generation

Chuyển đổi file .ETNG

File .ETNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *