ETT File

? Cách mở file .ETT? Những phần mềm mở file .ETT và sửa file lỗi. Convert Binary ETT file sang định dạng khác.

.ETT File Extension

   
File name ETT File
File Type Kingsoft Spreadsheets Template
Nhà phát triển Kingsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ETT là file gì?

ETT là Data Files - Kingsoft Spreadsheets Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kingsoft.

tập tin một ETT là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi Kingsoft Spreadsheets, một chương trình bảng tính nằm trong bộ ứng dụng WPS Office. Nó lưu trữ một template có thể được sử dụng như một điểm khởi đầu cho việc tạo bảng tính Kingsoft mới (.ET tập tin). file ETT thường được sử dụng để tạo ngân sách tài chính và tổ chức dữ liệu.

What is a ETT file?

An ETT file is a spreadsheet template created by Kingsoft Spreadsheets, a spreadsheet program included in the WPS Office suite. It stores a template that can be used as a starting point for creating new Kingsoft spreadsheets (.ET files). ETT files are often used for creating financial budgets and organizing data.

Cách mở .ETT file

Để mở file .ETT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETT do người dùng đóng góp.

  • Kingsoft WPS Office for Android
  • Kingsoft WPS Office
  • Kingsoft WPS Office
  • Kingsoft WPS Office for iOS
  • RM Easiteach

Chuyển đổi file .ETT

File .ETT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *