ETT File

ETT là Data Files - Kingsoft Spreadsheets Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kingsoft.

.ETT File Extension

   
File name ETT File
File Type Kingsoft Spreadsheets Template
Nhà phát triển Kingsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ETT là file gì?

ETT là Data Files - Kingsoft Spreadsheets Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kingsoft.

tập tin một ETT là một mẫu bảng tính được tạo ra bởi Kingsoft Spreadsheets, một chương trình bảng tính nằm trong bộ ứng dụng WPS Office. Nó lưu trữ một template có thể được sử dụng như một điểm khởi đầu cho việc tạo bảng tính Kingsoft mới (.ET tập tin). file ETT thường được sử dụng để tạo ngân sách tài chính và tổ chức dữ liệu.

What is a ETT file?

An ETT file is a spreadsheet template created by Kingsoft Spreadsheets, a spreadsheet program included in the WPS Office suite. It stores a template that can be used as a starting point for creating new Kingsoft spreadsheets (.ET files). ETT files are often used for creating financial budgets and organizing data.

Phần mềm mở file .ETT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETT do filegi.com tổng hợp.

  • Kingsoft WPS Office for Android
  • Kingsoft WPS Office
  • Kingsoft WPS Office
  • Kingsoft WPS Office for iOS
  • RM Easiteach

Chuyển đổi file .ETT

           

File .ETT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *