ETX File

ETX là Font Files - 1TeX Font Encoding File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ETX File Extension

   
File name ETX File
File Type 1TeX Font Encoding File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ETX là file gì?

ETX là Font Files - 1TeX Font Encoding File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Font tập tin được sử dụng bởi hệ thống sắp chữ TeX và LaTeX; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa đánh dấu mô tả cách một phông chữ được mã hóa cho sự xuất hiện của nó; cho phép tuỳ chỉnh phông chữ cho các tài liệu TeX.

What is a ETX file?

Font file used by TeX and LaTeX typesetting systems; saved in a plain text format and contains markup that describes how a font is encoded for its appearance; allows font customization for TeX documents.

Phần mềm mở file .ETX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETX do filegi.com tổng hợp.

  • Kingsoft Office
  • WPS Office
  • WPS Office
  • Eric's TelNet98 - Standard Edition
  • ETX
  • Eric's TelNet98 - Custom Edition
  • Eric's TelNet98 - Custom Edition

Chuyển đổi file .ETX

           

File .ETX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *