EUF File

? Cách mở file .EUF? Những phần mềm mở file .EUF và sửa file lỗi. Convert N/A EUF file sang định dạng khác.

.EUF File Extension

   
File name EUF File
File Type Private Character Editor File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EUF là file gì?

EUF là Font Files - Private Character Editor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Character Private Editor, một chương trình phụ kiện kèm theo Windows; tiết kiệm một bộ ký tự chữ, trong đó có glyphs tùy chỉnh, hoặc các ký tự bitmap, thay đổi nội dung bởi người sử dụng; có thể được sử dụng kết hợp với chương trình Character Map của Microsoft để gõ ký tự tùy chỉnh trong Windows.

What is a EUF file?

File created by Microsoft Private Character Editor, an accessory program included with Windows; saves a font character set, which contains custom glyphs, or characters bitmaps, edited by the user; can be used in conjunction with Microsoft's Character Map program to type custom characters in Windows.

Cách mở .EUF file

Để mở file .EUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EUF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EUF

File .EUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *