EUM File

EUM là Settings Files - Enterprise User Monitor Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EUM File Extension

   
File name EUM File
File Type Enterprise User Monitor Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EUM là file gì?

EUM là Settings Files - Enterprise User Monitor Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng cài đặt cho một doanh nghiệp tài Monitor (EUM); có thể bao gồm địa chỉ IP, tần số vô tuyến, và các thông tin khác để theo dõi các thiết bị khác nhau; có thể được lưu trong EUM Configuration Utility WaveRider và nạp tại một thời điểm sau đó.

What is a EUM file?

Stores settings for an Enterprise User Monitor (EUM); may include IP addresses, radio frequencies, and other information for monitoring various devices; can be saved within the WaveRider EUM Configuration Utility and loaded at a later time.

Phần mềm mở file .EUM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EUM do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Euklides
  • Euklides

Chuyển đổi file .EUM

           

File .EUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *