EV File

? Cách mở file .EV? Những phần mềm mở file .EV và sửa file lỗi. Convert N/A EV file sang định dạng khác.

.EV File Extension

   
File name EV File
File Type Echoview File
Nhà phát triển Myriax Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EV là file gì?

EV là Data Files - Echoview File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Myriax Software.

Tập tin được tạo ra bởi Echoview, một ứng dụng được sử dụng để phân tích môi trường biển và hồ; có thể chứa dữ liệu thô từ echosounder và thiết bị sonar cũng như trực quan và phân tích các dữ liệu khác; có thể được sử dụng để đếm và theo dõi các quần thể cá.

What is a EV file?

File created by Echoview, an application used for analyzing marine and lake environments; may contain raw data from echosounder and sonar equipment as well as visualizations and other data analyses; can be used for counting and tracking fish populations.

Cách mở .EV file

Để mở file .EV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MPC-HC
  • MPC-HC

Chuyển đổi file .EV

File .EV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *