EV3 File

EV3 là Data Files - 1LEGO MINDSTORMS EV3 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

.EV3 File Extension

   
File name EV3 File
File Type 1LEGO MINDSTORMS EV3 Project
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (46 Bình chọn)

File .EV3 là file gì?

EV3 là Data Files - 1LEGO MINDSTORMS EV3 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Dự án tạo ra bởi LEGO MINDSTORMS EV3, một chương trình cho phép bạn tạo và lệnh LEGO MINDSTORMS EV3 robot; chứa tất cả các tài sản của dự án như file .EV3P chương trình, hình ảnh, âm thanh, xây dựng hướng dẫn, video, và My Blocks.

What is a EV3 file?

Project created by LEGO MINDSTORMS EV3, a program that enables you to create and command LEGO MINDSTORMS EV3 robots; contains all of the project assets such as .EV3P program files, images, sounds, building instructions, videos, and My Blocks.

Phần mềm mở file .EV3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EV3 do filegi.com tổng hợp.

  • LEGO MINDSTORMS EV3
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EV3

           

File .EV3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *