EV3 File

? Cách mở file .EV3? Những phần mềm mở file .EV3 và sửa file lỗi. Convert N/A EV3 file sang định dạng khác.

.EV3 File Extension

   
File name EV3 File
File Type 1LEGO MINDSTORMS EV3 Project
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (46 Bình chọn)

File .EV3 là file gì?

EV3 là Data Files - 1LEGO MINDSTORMS EV3 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Dự án tạo ra bởi LEGO MINDSTORMS EV3, một chương trình cho phép bạn tạo và lệnh LEGO MINDSTORMS EV3 robot; chứa tất cả các tài sản của dự án như file .EV3P chương trình, hình ảnh, âm thanh, xây dựng hướng dẫn, video, và My Blocks.

What is a EV3 file?

Project created by LEGO MINDSTORMS EV3, a program that enables you to create and command LEGO MINDSTORMS EV3 robots; contains all of the project assets such as .EV3P program files, images, sounds, building instructions, videos, and My Blocks.

Cách mở .EV3 file

Để mở file .EV3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EV3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EV3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EV3 do người dùng đóng góp.

  • LEGO MINDSTORMS EV3
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EV3

File .EV3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *