EV3S File

EV3S là Data Files - LEGO MINDSTORMS EV3 Shared File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

.EV3S File Extension

   
File name EV3S File
File Type LEGO MINDSTORMS EV3 Shared File
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .EV3S là file gì?

EV3S là Data Files - LEGO MINDSTORMS EV3 Shared File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Tập tin được tạo ra bởi LEGO MINDSTORMS EV3, một chương trình tạo Robot LEGO; chứa một tập tin chương trình .EV3P xuất khẩu; bao gồm các dữ liệu như âm thanh, hình ảnh và thư mục My Blocks mà nói với các robot gì chức năng để thực hiện.

What is a EV3S file?

File created by LEGO MINDSTORMS EV3, a LEGO robot creation program; contains an exported .EV3P program file; includes data such as sounds, images, and My Blocks that tell the robot what functions to perform.

Phần mềm mở file .EV3S

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EV3S do filegi.com tổng hợp.

  • LEGO MINDSTORMS EV3

Chuyển đổi file .EV3S

           

File .EV3S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *