EVENT File

? Cách mở file .EVENT? Những phần mềm mở file .EVENT và sửa file lỗi. Convert N/A EVENT file sang định dạng khác.

.EVENT File Extension

   
File name EVENT File
File Type Corel Cataloged Folder File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .EVENT là file gì?

EVENT là Misc Files - Corel Cataloged Folder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

tập tin ẩn được tạo ra bởi một số ứng dụng Corel, bao gồm Video Studio và PaintShop Photo Express; tạo ra trong mỗi thư mục đó được xếp vào mục lục bằng cách ứng dụng và chứa thông tin hồ sơ cho dù nội dung của các thư mục đã được thay đổi theo thời gian (ví dụ, nếu các tập tin hình ảnh đã được thêm vào hoặc gỡ bỏ).

What is a EVENT file?

Hidden file created by some Corel applications, including Video Studio and PaintShop Photo Express; created in each folder that is catalogued by the application and contains information that records whether the contents of the folder have been changed over time (e.g., if picture files have been added or removed).

Cách mở .EVENT file

Để mở file .EVENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EVENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EVENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVENT do người dùng đóng góp.

  • Corel VideoStudio 2019
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .EVENT

File .EVENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *