EVP File

? Cách mở file .EVP? Những phần mềm mở file .EVP và sửa file lỗi. Convert N/A EVP file sang định dạng khác.

.EVP File Extension

   
File name EVP File
File Type Talisman Online Game Data File
Nhà phát triển Miracle Castle
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (8 Bình chọn)

File .EVP là file gì?

EVP là Game Files - Talisman Online Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Miracle Castle.

tập tin dữ liệu trò chơi được tham chiếu bởi Talisman Online, một MMORPG 3D tưởng tượng trò chơi miễn phí; chứa dữ liệu, chẳng hạn như máy chủ, âm thanh trò chơi, và các thông tin đăng nhập, tham chiếu bởi các trò chơi.

What is a EVP file?

Game data file referenced by Talisman Online, a free 3D fantasy MMORPG game; contains data, such as server, game sounds, and login information, referenced by the game.

Cách mở .EVP file

Để mở file .EVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVP do người dùng đóng góp.

  • EVPmaker
  • EVP Office
  • EVP Office
  • EsquireView
  • EstateVal XP
  • Talisman Online
  • Talisman Online

Chuyển đổi file .EVP

File .EVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *