EVR File

EVR là Audio Files - Enhanced Variable Rate Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Qualcomm.

.EVR File Extension

   
File name EVR File
File Type Enhanced Variable Rate Audio File
Nhà phát triển Qualcomm
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EVR là file gì?

EVR là Audio Files - Enhanced Variable Rate Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Qualcomm.

tập tin âm thanh nén bằng cách sử dụng Biến Tăng cường Rate Codec (EVRC); thiết kế chủ yếu để nén bài phát biểu với một tốc độ bit thấp trong khi duy trì độ trung thực cao.

What is a EVR file?

Sound file compressed using the Enhanced Variable Rate Codec (EVRC); designed primarily for compressing speech with a low bitrate while maintaining high fidelity.

Phần mềm mở file .EVR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVR do filegi.com tổng hợp.

  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • RealPlayer
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .EVR

           

File .EVR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *