EVRC File

EVRC là Audio Files - Enhanced Variable Rate Codec File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EVRC File Extension

   
File name EVRC File
File Type Enhanced Variable Rate Codec File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .EVRC là file gì?

EVRC là Audio Files - Enhanced Variable Rate Codec File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một EVRC là một tập tin âm thanh được lưu trong định dạng Enhanced Variable Rate Codec (EVRC). Nó chứa một ghi âm giọng nói của con người hoặc nhạc chuông từ một chiếc điện thoại di động, chẳng hạn như Sony Ericsson, Qualcomm, hoặc điện thoại Kyocera. file EVRC được sử dụng bởi mã Division Multiple Access (CDMA) mạng, là một phần của nhiều tiêu chuẩn điện thoại di động.

What is a EVRC file?

An EVRC file is an audio file saved in the Enhanced Variable Rate Codec (EVRC) format. It contains a human voice recording or ringtone from a cellular phone, such as a Sony Ericsson, Qualcomm, or Kyocera phone. EVRC files are used by code-division multiple access (CDMA) networks, which is part of many mobile phone standards.

Phần mềm mở file .EVRC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVRC do filegi.com tổng hợp.

  • RealPlayer Cloud
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • RealPlayer
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .EVRC

           

File .EVRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *