EVT File

? Cách mở file .EVT? Những phần mềm mở file .EVT và sửa file lỗi. Convert Binary EVT file sang định dạng khác.

.EVT File Extension

   
File name EVT File
File Type Windows Event Viewer Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EVT là file gì?

EVT là System Files - Windows Event Viewer Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Windows Event Viewer, một chương trình mà các bản ghi sự kiện hệ thống; chứa một loạt các thông điệp log chứa một ID và một số chuỗi chèn; lưu trữ trong một định dạng nhị phân độc quyền; sử dụng để xem xét, phân tích, và hiệu năng hệ thống gỡ lỗi.

What is a EVT file?

File created by Windows Event Viewer, a program that logs system events; contains a series of log messages containing an ID and a number of insertion strings; stored in a proprietary binary format; used to review, analyze, and debug system performance.

Cách mở .EVT file

Để mở file .EVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Event Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Weintek MT Histories Conversion Tool
  • AnalysisNET
  • AnalysisNET

Chuyển đổi file .EVT

File .EVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *