EVTX File

EVTX là System Files - Windows 7 Event Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.EVTX File Extension

   
File name EVTX File
File Type Windows 7 Event Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (13 Bình chọn)

File .EVTX là file gì?

EVTX là System Files - Windows 7 Event Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Windows 7 Event Viewer; chứa một danh sách các sự kiện được ghi lại bằng Windows; lưu trong một định dạng nhị phân độc quyền mà chỉ có thể được xem xét trong chương trình Event Viewer.

What is a EVTX file?

Log file created by the Windows 7 Event Viewer; contains a list of events recorded by Windows; saved in a proprietary binary format that can only be viewed within the Event Viewer program.

Phần mềm mở file .EVTX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVTX do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Event Viewer

Chuyển đổi file .EVTX

           

File .EVTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *