EVTX File

? Cách mở file .EVTX? Những phần mềm mở file .EVTX và sửa file lỗi. Convert Binary EVTX file sang định dạng khác.

.EVTX File Extension

   
File name EVTX File
File Type Windows 7 Event Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (13 Bình chọn)

File .EVTX là file gì?

EVTX là System Files - Windows 7 Event Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Đăng nhập tập tin được tạo ra bởi Windows 7 Event Viewer; chứa một danh sách các sự kiện được ghi lại bằng Windows; lưu trong một định dạng nhị phân độc quyền mà chỉ có thể được xem xét trong chương trình Event Viewer.

What is a EVTX file?

Log file created by the Windows 7 Event Viewer; contains a list of events recorded by Windows; saved in a proprietary binary format that can only be viewed within the Event Viewer program.

Cách mở .EVTX file

Để mở file .EVTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EVTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EVTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVTX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Event Viewer

Chuyển đổi file .EVTX

File .EVTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *