EVY File

? Cách mở file .EVY? Những phần mềm mở file .EVY và sửa file lỗi. Convert Binary EVY file sang định dạng khác.

.EVY File Extension

   
File name EVY File
File Type Envoy File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .EVY là file gì?

EVY là Data Files - Envoy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Tài liệu được tạo ra bởi Corel Envoy, một từ cũ chương trình chế biến; sử dụng như một dạng đầu cạnh tranh với Portable Document Format (.pdf) và tương tự như một tập tin PDF; hiếm khi được sử dụng nữa kể từ khi hỗ trợ cho các định dạng Envoy đã hết hiệu lực.

What is a EVY file?

Document created by Corel Envoy, an older word processing program; used as an early competing format to the Portable Document Format (.PDF files) and similar to a PDF file; rarely used anymore since support for the Envoy format has been discontinued.

Cách mở .EVY file

Để mở file .EVY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EVY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EVY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EVY do người dùng đóng góp.

  • Envoy

Chuyển đổi file .EVY

File .EVY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *