EWD File

? Cách mở file .EWD? Những phần mềm mở file .EWD và sửa file lỗi. Convert Binary EWD file sang định dạng khác.

.EWD File Extension

   
File name EWD File
File Type EasyWOOD Design File
Nhà phát triển DDX
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EWD là file gì?

EWD là CAD Files - EasyWOOD Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DDX.

CAD tập tin được tạo ra bởi EasyWOOD, một giải pháp CAD / CAM cho gỗ và các vật liệu tương tự khác; tiết kiệm một thiết kế 3D cho một phần, chẳng hạn như một bảng điều khiển hoặc trang trí nội thất; có thể được hầu như xay trong phần mềm trước khi gửi thiết kế vào sản xuất.

What is a EWD file?

CAD file created by EasyWOOD, a CAD/CAM solution for wood and other similar materials; saves a 3D design for a part, such as a panel or furnishing; can be virtually milled in the software before sending the design on to manufacturing.

Cách mở .EWD file

Để mở file .EWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWD do người dùng đóng góp.

  • EasyWords
  • Elwin
  • Elwin

Chuyển đổi file .EWD

File .EWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *