EWL File

? Cách mở file .EWL? Những phần mềm mở file .EWL và sửa file lỗi. Convert Text EWL file sang định dạng khác.

.EWL File Extension

   
File name EWL File
File Type EclipseCrossword Word List File
Nhà phát triển Green Eclipse
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EWL là file gì?

EWL là Game Files - EclipseCrossword Word List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Green Eclipse.

Hồ EWL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi EclipseCrossword, một chương trình dùng để tạo ra các câu đố ô chữ. Nó bao gồm một danh sách các từ đó tạo nên một câu đố ô chữ và manh mối cho mỗi từ trong văn bản đơn giản.

What is a EWL file?

An EWL file is a data file created by EclipseCrossword, a program used to generate crossword puzzles. It contains a list of words that make up a crossword puzzle and clues for each word in plain text.

Cách mở .EWL file

Để mở file .EWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWL do người dùng đóng góp.

  • Green Eclipse EclipseCrossword
  • Fraps
  • Fraps

Chuyển đổi file .EWL

File .EWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *