EWNET File

? Cách mở file .EWNET? Những phần mềm mở file .EWNET và sửa file lỗi. Convert Text EWNET file sang định dạng khác.

.EWNET File Extension

   
File name EWNET File
File Type Ultiboard Netlist File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EWNET là file gì?

EWNET là Misc Files - Ultiboard Netlist File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Instruments.

Hồ EWNET chứa một netlist, đó là một đại diện của một thiết kế PCB được lưu ở định dạng ASCII và được sử dụng bởi National Instruments Circuit Design Suite. Nó lưu trữ một netlist chuyển từ Multisim để Ultiboard, trong đó bao gồm những cái tên pin độc đáo của từng thiết bị trong việc thiết kế và tên của mô hình kết hợp với mỗi thiết kế ID tài liệu tham khảo thành phần.

What is a EWNET file?

An EWNET file contains a netlist, which is a representation of a PCB design that is saved in ASCII format and used by National Instruments Circuit Design Suite. It stores a netlist transferred from Multisim to Ultiboard, which includes the unique pin names of each device in the design and the name of the pattern associated with each design component reference ID.

Cách mở .EWNET file

Để mở file .EWNET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWNET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWNET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWNET do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Circuit Design Suite
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench Ultiboard
  • Electronics Workbench

Chuyển đổi file .EWNET

File .EWNET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *