EX File

? Cách mở file .EX? Những phần mềm mở file .EX và sửa file lỗi. Convert Text EX file sang định dạng khác.

.EX File Extension

   
File name EX File
File Type Euphoria Source Code
Nhà phát triển openEuphoria Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (50 Bình chọn)

File .EX là file gì?

EX là Developer Files - Euphoria Source Code, dưới định dạng Text được phát triển bởi openEuphoria Group.

tập tin một EX là một tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Euphoria, một ngôn ngữ thủ tục có mục đích chung. Nó có thể chứa tất cả các mã nguồn cho một chương trình hoặc có thể là một trong những Euphoria file mã nguồn trong một dự án lập trình.

What is a EX file?

An EX file is a source code file written in the Euphoria programming language, a general-purpose procedural language. It may contain all the source code for a program or may be one of several Euphoria source code files in a programming project.

Cách mở .EX file

Để mở file .EX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EX do người dùng đóng góp.

  • Pico
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • openEuphoria Euphoria
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .EX

File .EX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *