EX01 File

EX01 là Disk Image Files - EnCase Evidence Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

.EX01 File Extension

   
File name EX01 File
File Type EnCase Evidence Image File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .EX01 là file gì?

EX01 là Disk Image Files - EnCase Evidence Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

định dạng file bằng chứng được tạo ra bởi bọc Forensic, một ứng dụng dùng để thu thập, xử lý, phân tích và thông tin pháp y báo cáo; chứa pháp y nhạy cảm kỹ thuật số, an ninh mạng, và thông tin điện tử phát hiện; bao gồm thông tin trường hợp chẳng hạn như tên của giám định, ngày tháng và thời điểm mua lại, và ghi chú về việc mua lại.

What is a EX01 file?

Evidence file format created by EnCase Forensic, an application used to collect, process, analyze, and report forensics information; contains sensitive digital forensics, cyber security, and e-discovery information; includes case information such as the examiner's name, date and time of acquisition, and notes on the acquisition.

Phần mềm mở file .EX01

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EX01 do filegi.com tổng hợp.

  • GetData Mount Image Pro
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic Imager

Chuyển đổi file .EX01

           

File .EX01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *