EX_ File

EX_ là Executable Files - 1Renamed Windows Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.EX_ File Extension

   
File name EX_ File
File Type 1Renamed Windows Executable File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (37 Bình chọn)

File .EX_ là file gì?

EX_ là Executable Files - 1Renamed Windows Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Hồ EX_ là một tập tin thực thi của Windows được đổi tên từ ".exe" để ".ex_". Nó chứa các nội dung chính xác của một tập tin .EXE. file EX_ thường được tìm thấy trên đĩa CD cài đặt, nơi trình cài đặt trước tiên phải đổi tên các tập tin trước khi thực hiện nó.

What is a EX_ file?

An EX_ file is a Windows executable file renamed from ".exe" to ".ex_". It contains the exact contents of an .EXE file. EX_ files are commonly found on installation CDs, where the installer must first rename the file before executing it.

Phần mềm mở file .EX_

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EX_ do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .EX_

           

File .EX_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *