EX_ File

? Cách mở file .EX_? Những phần mềm mở file .EX_ và sửa file lỗi. Convert Binary EX_ file sang định dạng khác.

.EX_ File Extension

   
File name EX_ File
File Type 1Renamed Windows Executable File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (37 Bình chọn)

File .EX_ là file gì?

EX_ là Executable Files - 1Renamed Windows Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Hồ EX_ là một tập tin thực thi của Windows được đổi tên từ ".exe" để ".ex_". Nó chứa các nội dung chính xác của một tập tin .EXE. file EX_ thường được tìm thấy trên đĩa CD cài đặt, nơi trình cài đặt trước tiên phải đổi tên các tập tin trước khi thực hiện nó.

What is a EX_ file?

An EX_ file is a Windows executable file renamed from ".exe" to ".ex_". It contains the exact contents of an .EXE file. EX_ files are commonly found on installation CDs, where the installer must first rename the file before executing it.

Cách mở .EX_ file

Để mở file .EX_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EX_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EX_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EX_ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .EX_

File .EX_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *