EXB File

? Cách mở file .EXB? Những phần mềm mở file .EXB và sửa file lỗi. Convert N/A EXB file sang định dạng khác.

.EXB File Extension

   
File name EXB File
File Type 1CAXA Draft
Nhà phát triển CAXA
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .EXB là file gì?

EXB là CAD Files - 1CAXA Draft, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CAXA.

Tài liệu được tạo ra bởi CAXA, một hệ thống mô hình 3D CAD; chứa bản vẽ 2D điểm của hiện 3D phần / cụm.

What is a EXB file?

Document created by CAXA, a 3D CAD modeling system; contains 2D drawing views of existing 3D parts/assemblies.

Cách mở .EXB file

Để mở file .EXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXB do người dùng đóng góp.

  • IronCAD
  • CAXA CAD
  • CAXA CAD
  • IRONCAD
  • Proteus VX
  • EvernoteR
  • EvernoteR

Chuyển đổi file .EXB

File .EXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *