EXB File

EXB là CAD Files - 1CAXA Draft, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CAXA.

.EXB File Extension

   
File name EXB File
File Type 1CAXA Draft
Nhà phát triển CAXA
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .EXB là file gì?

EXB là CAD Files - 1CAXA Draft, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CAXA.

Tài liệu được tạo ra bởi CAXA, một hệ thống mô hình 3D CAD; chứa bản vẽ 2D điểm của hiện 3D phần / cụm.

What is a EXB file?

Document created by CAXA, a 3D CAD modeling system; contains 2D drawing views of existing 3D parts/assemblies.

Phần mềm mở file .EXB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXB do filegi.com tổng hợp.

  • IronCAD
  • CAXA CAD
  • CAXA CAD
  • IRONCAD
  • Proteus VX
  • EvernoteR
  • EvernoteR

Chuyển đổi file .EXB

           

File .EXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *