EXE4J File

? Cách mở file .EXE4J? Những phần mềm mở file .EXE4J và sửa file lỗi. Convert Binary EXE4J file sang định dạng khác.

.EXE4J File Extension

   
File name EXE4J File
File Type Exe4j Configuration File
Nhà phát triển Ej-technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (10 Bình chọn)

File .EXE4J là file gì?

EXE4J là Settings Files - Exe4j Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ej-technologies.

Tập tin được tạo ra bởi Exe4j, một chương trình dùng để tạo ra tập tin của Windows .EXE sử dụng các file .JAR; chứa các tùy chọn cấu hình ứng dụng, chẳng hạn như màn hình giật gân, tùy chọn biên dịch, tùy chọn gọi Java, và các thông tin thực thi; cho phép các ứng dụng Java được tạo thành file thực thi Windows.

What is a EXE4J file?

File created by Exe4j, a program used to create Windows .EXE files using .JAR files; contains application configuration settings, such as the splash screen, compile options, Java invocation options, and executable information; enables Java applications to be generated into Windows executable files.

Cách mở .EXE4J file

Để mở file .EXE4J click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXE4J bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXE4J

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXE4J do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • exe4j Wizard
  • exe4j Wizard

Chuyển đổi file .EXE4J

File .EXE4J có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *