EXIF File

? Cách mở file .EXIF? Những phần mềm mở file .EXIF và sửa file lỗi. Convert N/A EXIF file sang định dạng khác.

.EXIF File Extension

   
File name EXIF File
File Type Exchangeable Image Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (11 Bình chọn)

File .EXIF là file gì?

EXIF là Data Files - Exchangeable Image Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin thông tin có chứa siêu dữ liệu về một hình ảnh được chụp bằng một máy ảnh kỹ thuật số; có thể bao gồm các thông tin như mô hình máy ảnh, tốc độ màn trập, khẩu độ, phơi sáng, ISO, tiêu cự, đèn flash on / off, và các thông tin khác.

What is a EXIF file?

Information file that contains metadata about an image captured with a digital camera; may include information such as the camera model, shutter speed, aperture, exposure, ISO, focal length, flash on/off, and other information.

Cách mở .EXIF file

Để mở file .EXIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXIF do người dùng đóng góp.

  • Apple Photos
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Axel Rietschin FastPictureViewer
  • Axel Rietschin FastPictureViewer

Chuyển đổi file .EXIF

File .EXIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *