EXL File

? Cách mở file .EXL? Những phần mềm mở file .EXL và sửa file lỗi. Convert N/A EXL file sang định dạng khác.

.EXL File Extension

   
File name EXL File
File Type 1Export Lister File
Nhà phát triển SysTools
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .EXL là file gì?

EXL là Data Files - 1Export Lister File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SysTools.

What is a EXL file?

File used by Export Notes, a program used to convert Lotus Notes databases to Microsoft Outlook mailboxes; contains a list of .NSF Lotus Notes files created using the Export Lister tool, which is included with some versions of Export Notes; used for storing a list of files to convert.

Cách mở .EXL file

Để mở file .EXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base
  • Media Player Classic
  • Genesis R&D
  • The Food Processor
  • The Food Processor

Chuyển đổi file .EXL

File .EXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *