EXL File

EXL là Data Files - 1Export Lister File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SysTools.

.EXL File Extension

   
File name EXL File
File Type 1Export Lister File
Nhà phát triển SysTools
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .EXL là file gì?

EXL là Data Files - 1Export Lister File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SysTools.

What is a EXL file?

File used by Export Notes, a program used to convert Lotus Notes databases to Microsoft Outlook mailboxes; contains a list of .NSF Lotus Notes files created using the Export Lister tool, which is included with some versions of Export Notes; used for storing a list of files to convert.

Phần mềm mở file .EXL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXL do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base
  • Media Player Classic
  • Genesis R&D
  • The Food Processor
  • The Food Processor

Chuyển đổi file .EXL

           

File .EXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *