EXTR File

? Cách mở file .EXTR? Những phần mềm mở file .EXTR và sửa file lỗi. Convert N/A EXTR file sang định dạng khác.

.EXTR File Extension

   
File name EXTR File
File Type COW App Extractor File
Nhà phát triển IXI International
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EXTR là file gì?

EXTR là Encoded Files - COW App Extractor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IXI International.

Hồ extr là một thư mục được mã hóa được sử dụng bởi hệ điều hành COW, mà là một hệ điều hành dựa trên Linux cho các thiết bị di động được chọn. Nó bao gồm một chương trình và một kịch bản Main.py mà cửa hàng hướng dẫn nơi cài đặt hệ thống COW nên cài đặt chương trình. file extr được tải xuống với một thiết bị di động từ COW App Store và sau đó giải mã và mở tự động bằng hệ thống COW khi cài đặt chương trình tải về.

What is a EXTR file?

An EXTR file is an encrypted folder used by the COW operating system, which is an operating system based on Linux for select mobile devices. It contains a program and a Main.py script that stores instructions for where the COW system installer should install the program. EXTR files are downloaded to a mobile device from the COW App Store and then decrypted and opened automatically by the COW system when installing the downloaded program.

Cách mở .EXTR file

Để mở file .EXTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXTR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .EXTR

File .EXTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *