EXTRA File

? Cách mở file .EXTRA? Những phần mềm mở file .EXTRA và sửa file lỗi. Convert N/A EXTRA file sang định dạng khác.

.EXTRA File Extension

   
File name EXTRA File
File Type Google BreakPad Crash Log Extra File
Nhà phát triển Google
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (22 Bình chọn)

File .EXTRA là file gì?

EXTRA là Misc Files - Google BreakPad Crash Log Extra File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

tập tin nhật ký sự cố tạo ra bởi Google BreakPad, một công cụ báo cáo tai nạn mã nguồn mở được sử dụng bởi các sản phẩm như Mozilla Firefox; có thể được lưu vào hệ thống tập tin địa phương khi sụp đổ chương trình; có thể được gửi đến các nhà phát triển phần mềm để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

What is a EXTRA file?

Crash log file created by Google BreakPad, an open source crash reporting tool used by products such as Mozilla Firefox; may be saved to the local file system upon program crash; can be submitted to the software developers to determine the cause of the crash.

Cách mở .EXTRA file

Để mở file .EXTRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXTRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXTRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXTRA do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox

Chuyển đổi file .EXTRA

File .EXTRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *