EXW File

? Cách mở file .EXW? Những phần mềm mở file .EXW và sửa file lỗi. Convert Text EXW file sang định dạng khác.

.EXW File Extension

   
File name EXW File
File Type Euphoria Source code File
Nhà phát triển Rapid Deployment Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EXW là file gì?

EXW là Developer Files - Euphoria Source code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Rapid Deployment Software.

tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Euphoria; chứa mã có thể được thực hiện trên Windows, MS-DOS, Linux, FreeBSD và các nền tảng sử dụng thông dịch viên Euphoria, được bao gồm quá trình cài đặt ứng dụng Euphoria.

What is a EXW file?

Source code file written in the Euphoria programming language; contains code that can be executed on Windows, MS-DOS, Linux, and FreeBSD platforms using the Euphoria interpreter, which is included with the Euphoria application installation.

Cách mở .EXW file

Để mở file .EXW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXW do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GNU Emacs
  • GNU Emacs
  • File Viewer Plus
  • openEuphoria Euphoria
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • gVim

Chuyển đổi file .EXW

File .EXW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *