EXX File

EXX là Data Files - IBM Linkway MsgPut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

.EXX File Extension

   
File name EXX File
File Type IBM Linkway MsgPut File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .EXX là file gì?

EXX là Data Files - IBM Linkway MsgPut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập trung tạo ra bởi IBM Linkway, một chương trình phần mềm được sử dụng trong đầu những năm 1990 để phát triển các ứng dụng đa phương tiện; lưu trong sự phát triển của một ứng dụng cùng với các đối tượng khác được lưu trữ trong các thư mục Linkway.

What is a EXX file?

Intermediate file created by IBM Linkway, a software program used in the early 1990s for developing multimedia applications; saved during the development of an application along with other objects stored in Linkway folders.

Phần mềm mở file .EXX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXX do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EXX

           

File .EXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *