EXX File

? Cách mở file .EXX? Những phần mềm mở file .EXX và sửa file lỗi. Convert N/A EXX file sang định dạng khác.

.EXX File Extension

   
File name EXX File
File Type IBM Linkway MsgPut File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .EXX là file gì?

EXX là Data Files - IBM Linkway MsgPut File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập trung tạo ra bởi IBM Linkway, một chương trình phần mềm được sử dụng trong đầu những năm 1990 để phát triển các ứng dụng đa phương tiện; lưu trong sự phát triển của một ứng dụng cùng với các đối tượng khác được lưu trữ trong các thư mục Linkway.

What is a EXX file?

Intermediate file created by IBM Linkway, a software program used in the early 1990s for developing multimedia applications; saved during the development of an application along with other objects stored in Linkway folders.

Cách mở .EXX file

Để mở file .EXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EXX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EXX

File .EXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *