EYB File

? Cách mở file .EYB? Những phần mềm mở file .EYB và sửa file lỗi. Convert N/A EYB file sang định dạng khác.

.EYB File Extension

   
File name EYB File
File Type Microsoft Encarta Yearbook Update File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EYB là file gì?

EYB là Misc Files - Microsoft Encarta Yearbook Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cung cấp thông tin cập nhật từng bài viết, bài báo tính năng mới, và một tháng trong Tóm tắt đánh giá; tương tự như một tập tin .YBK, nhưng cũng cập nhật liên kết trang Web được tham chiếu bởi các bài viết trong bách khoa toàn thư.

What is a EYB file?

Provides individual article updates, new feature articles, and a Month in Review summary; similar to a .YBK file, but also updates Web page links referenced by the articles in the encyclopedia.

Cách mở .EYB file

Để mở file .EYB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EYB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EYB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYB do người dùng đóng góp.

  • Encarta Encyclopedia
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .EYB

File .EYB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *