EYE File

EYE là Video Files - Eyemail Video Recording File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ETI.

.EYE File Extension

   
File name EYE File
File Type Eyemail Video Recording File
Nhà phát triển ETI
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (6 Bình chọn)

File .EYE là file gì?

EYE là Video Files - Eyemail Video Recording File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ETI.

What is a EYE file?

Video format based on the Eyeris encoding algorithm developed by Eyemail Technology Inc. (ETI); used for storing recordings captured with ETI's Camcorder Pro; related to the .EAR audio format, but may contain both audio and video.

Phần mềm mở file .EYE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYE do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Yahoo! All-Seeing Eye
  • Yahoo! All-Seeing Eye
  • The All-Seeing Eye

Chuyển đổi file .EYE

           

File .EYE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *