EYE File

? Cách mở file .EYE? Những phần mềm mở file .EYE và sửa file lỗi. Convert N/A EYE file sang định dạng khác.

.EYE File Extension

   
File name EYE File
File Type Eyemail Video Recording File
Nhà phát triển ETI
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (6 Bình chọn)

File .EYE là file gì?

EYE là Video Files - Eyemail Video Recording File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ETI.

What is a EYE file?

Video format based on the Eyeris encoding algorithm developed by Eyemail Technology Inc. (ETI); used for storing recordings captured with ETI's Camcorder Pro; related to the .EAR audio format, but may contain both audio and video.

Cách mở .EYE file

Để mở file .EYE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EYE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EYE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Yahoo! All-Seeing Eye
  • Yahoo! All-Seeing Eye
  • The All-Seeing Eye

Chuyển đổi file .EYE

File .EYE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *