EYETV File

? Cách mở file .EYETV? Những phần mềm mở file .EYETV và sửa file lỗi. Convert Binary EYETV file sang định dạng khác.

.EYETV File Extension

   
File name EYETV File
File Type EyeTV Recording File
Nhà phát triển Geniatech
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EYETV là file gì?

EYETV là Video Files - EyeTV Recording File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Geniatech.

Ghi âm được tạo ra và được sử dụng bởi EyeTV, một chương trình cho phép người dùng xem và ghi lại truyền hình trực tiếp trực tiếp trên máy tính của họ; chứa một quay video của một chương trình truyền hình và các tập tin siêu dữ liệu có liên quan.

What is a EYETV file?

Recording created and used by EyeTV, a program that allows users to watch and record live TV directly on their computer; contains a video recording of a TV program and related metadata files.

Cách mở .EYETV file

Để mở file .EYETV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EYETV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EYETV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYETV do người dùng đóng góp.

  • Geniatech EyeTV

Chuyển đổi file .EYETV

File .EYETV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *