EYETVP File

? Cách mở file .EYETVP? Những phần mềm mở file .EYETVP và sửa file lỗi. Convert XML EYETVP file sang định dạng khác.

.EYETVP File Extension

   
File name EYETVP File
File Type EyeTV Recording Metadata File
Nhà phát triển Geniatech
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EYETVP là file gì?

EYETVP là Settings Files - EyeTV Recording Metadata File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Geniatech.

Tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi EyeTV, một chương trình cho phép người dùng xem và ghi lại truyền hình trực tiếp trên máy tính của họ; chứa siêu dữ liệu về các tập tin ghi âm .EYETV liên quan; bao gồm các tiêu đề của chương trình, số tập, số mùa, và tên tập.

What is a EYETVP file?

Metadata file created and used by EyeTV, a program that allows users to watch and record live TV on their computer; contains metadata about the associated .EYETV recording file; includes the title of the show, episode number, season number, and episode name.

Cách mở .EYETVP file

Để mở file .EYETVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EYETVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EYETVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYETVP do người dùng đóng góp.

  • Geniatech EyeTV

Chuyển đổi file .EYETVP

File .EYETVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *