EYETVSCHED File

? Cách mở file .EYETVSCHED? Những phần mềm mở file .EYETVSCHED và sửa file lỗi. Convert Binary EYETVSCHED file sang định dạng khác.

.EYETVSCHED File Extension

   
File name EYETVSCHED File
File Type EyeTV Schedule File
Nhà phát triển Geniatech
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EYETVSCHED là file gì?

EYETVSCHED là Settings Files - EyeTV Schedule File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Geniatech.

Lịch trình tạo ra và được sử dụng bởi EyeTV, một chương trình cho phép người dùng xem và ghi lại truyền hình trực tiếp trên máy tính của họ; chứa một lịch trình mà nói việc áp dụng những gì và khi nào thì ghi lại; xóa sau khi ghi xong trừ khi lịch trình được thiết lập để lặp lại.

What is a EYETVSCHED file?

Schedule created and used by EyeTV, a program that allows users to watch and record live TV on their computers; contains a schedule that tells the application what and when to record; deleted after the recording is complete unless the schedule is set to repeat.

Cách mở .EYETVSCHED file

Để mở file .EYETVSCHED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EYETVSCHED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EYETVSCHED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EYETVSCHED do người dùng đóng góp.

  • Geniatech EyeTV

Chuyển đổi file .EYETVSCHED

File .EYETVSCHED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *