EZC File

? Cách mở file .EZC? Những phần mềm mở file .EZC và sửa file lỗi. Convert Zip EZC file sang định dạng khác.

.EZC File Extension

   
File name EZC File
File Type AutoCAD Ecscad Components Backup File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EZC là file gì?

EZC là CAD Files - AutoCAD Ecscad Components Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Autodesk.

Nộp được sử dụng bởi Ecscad AutoCAD, một chương trình dùng để thiết kế mạch điện; lưu bản sao lưu của các thành phần thư viện, trong đó chứa các ký hiệu và thông tin mạch sử dụng để xây dựng sơ đồ; lưu trong một định dạng ZIP nén.

What is a EZC file?

File used by Ecscad AutoCAD, a program used for designing electric circuits; saves a backup of library components, which contain symbols and circuit information used to build schematics; saved in a compressed .ZIP format.

Cách mở .EZC file

Để mở file .EZC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZC do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD Ecscad
  • Easy CD and DVD Cover Creator
  • Easy CD and DVD Cover Creator
  • GOMPLAYER
  • Easy Cover Design Pro
  • EZCVR32
  • EZCVR32

Chuyển đổi file .EZC

File .EZC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *