EZDRAW File

? Cách mở file .EZDRAW? Những phần mềm mở file .EZDRAW và sửa file lỗi. Convert XML EZDRAW file sang định dạng khác.

.EZDRAW File Extension

   
File name EZDRAW File
File Type EazyDraw Graphic
Nhà phát triển Dekorra Optics
Phân loại Vector Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .EZDRAW là file gì?

EZDRAW là Vector Image Files - EazyDraw Graphic, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dekorra Optics.

Vector đồ họa tạo ra bởi EazyDraw, một bản vẽ và minh họa chương trình kỹ thuật cho Mac; cửa hàng hình dạng, lấp đầy, và các đối tượng vẽ khác; hỗ trợ nhiều lớp; có thể được xuất khẩu sang .PDF, .eps, định dạng .svg, và DXF khi hoàn thành, cũng như các định dạng .png, .jpg, và .TIF.

What is a EZDRAW file?

Vector graphic created by EazyDraw, a technical drawing and illustration program for Mac; stores shapes, fills, and other drawn objects; supports multiple layers; can be exported to .PDF, .EPS, .SVG, and .DXF formats when complete, as well as .PNG, .JPG, and .TIF formats.

Cách mở .EZDRAW file

Để mở file .EZDRAW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZDRAW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZDRAW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZDRAW do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .EZDRAW

File .EZDRAW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *