EZLOG File

? Cách mở file .EZLOG? Những phần mềm mở file .EZLOG và sửa file lỗi. Convert Binary EZLOG file sang định dạng khác.

.EZLOG File Extension

   
File name EZLOG File
File Type Skype Extras Manager Log File
Nhà phát triển Skype
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EZLOG là file gì?

EZLOG là Misc Files - Skype Extras Manager Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Skype.

What is a EZLOG file?

Log file created by Extras Manager, a component of Skype that allows third-party plugins, called "extras," to be installed; saved in a proprietary binary format and stores data related to the malfunction of installed extras; used for debugging errors.

Cách mở .EZLOG file

Để mở file .EZLOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZLOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZLOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZLOG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Skype
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EZLOG

File .EZLOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *