EZLOG File

EZLOG là Misc Files - Skype Extras Manager Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Skype.

.EZLOG File Extension

   
File name EZLOG File
File Type Skype Extras Manager Log File
Nhà phát triển Skype
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EZLOG là file gì?

EZLOG là Misc Files - Skype Extras Manager Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Skype.

What is a EZLOG file?

Log file created by Extras Manager, a component of Skype that allows third-party plugins, called "extras," to be installed; saved in a proprietary binary format and stores data related to the malfunction of installed extras; used for debugging errors.

Phần mềm mở file .EZLOG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZLOG do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Skype
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EZLOG

           

File .EZLOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *