EZP File

EZP là CAD Files - AutoCAD Ecscad Project Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Autodesk.

.EZP File Extension

   
File name EZP File
File Type AutoCAD Ecscad Project Backup File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .EZP là file gì?

EZP là CAD Files - AutoCAD Ecscad Project Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Autodesk.

dự án CAD tạo ra bởi AutoCAD Ecscad, một chương trình dùng để thiết kế mạch điện; cửa hàng một bản sao lưu của một dự án CAD trong một định dạng ZIP nén; có thể được sử dụng để lưu trữ các dự án trên phương tiện sao lưu như CD và ổ đĩa sao lưu.

What is a EZP file?

CAD project created by AutoCAD Ecscad, a program used for designing electrical circuits; stores a backup of a CAD project in a compressed .ZIP format; can be used for archiving projects on backup media such as CDs and backup drives.

Phần mềm mở file .EZP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZP do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk AutoCAD Ecscad
  • EDIUS Neo
  • EDIUS Neo
  • EZ-Forms
  • i-Fun Viewer
  • EDIUS Manual JP
  • EDIUS Manual JP

Chuyển đổi file .EZP

           

File .EZP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *