EZS File

? Cách mở file .EZS? Những phần mềm mở file .EZS và sửa file lỗi. Convert N/A EZS file sang định dạng khác.

.EZS File Extension

   
File name EZS File
File Type EZ-R Stats Batch Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .EZS là file gì?

EZS là Executable Files - EZ-R Stats Batch Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Kịch bản thường xuyên sử dụng để thực hiện thống kê, phân tích, và các chức năng cơ sở dữ liệu khác nhau trong EZ-R Thống kê, một chương trình phân tích dữ liệu.

What is a EZS file?

Scripting routine used to perform various statistical, analytical, and database functions within EZ-R Stats, a data analysis program.

Cách mở .EZS file

Để mở file .EZS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Consultant Front Office
  • Consultant Front Office

Chuyển đổi file .EZS

File .EZS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *