EZT File

? Cách mở file .EZT? Những phần mềm mở file .EZT và sửa file lỗi. Convert N/A EZT file sang định dạng khác.

.EZT File Extension

   
File name EZT File
File Type 1EZTitles Subtitles File
Nhà phát triển EZTitles Development Studio
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .EZT là file gì?

EZT là Video Files - 1EZTitles Subtitles File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EZTitles Development Studio.

định dạng phụ đề sử dụng bởi phần mềm EZTitles phim phụ đề; hỗ trợ DVD, Blu-ray và HD-DVD định dạng cũng như phụ đề 3D; sau khi chỉnh sửa, có thể được xuất khẩu sang các định dạng phụ đề chuẩn sevral, bao gồm .SRT, .SUB, pac, 0,890, EBU (.STL), và .smi.

What is a EZT file?

Subtitle format used by EZTitles movie subtitling software; supports DVD, Blu-ray, and HD-DVD formats as well as 3D subtitles; after editing, can be exported to sevral standard subtitling formats, including .SRT, .SUB, .PAC, .890, EBU (.STL), and .SMI.

Cách mở .EZT file

Để mở file .EZT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • EasyView
  • EasyView
  • ezManager Plus International
  • EZTouch Programming Software
  • ezManager Plus
  • ezManager Plus

Chuyển đổi file .EZT

File .EZT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *