EZW File

? Cách mở file .EZW? Những phần mềm mở file .EZW và sửa file lỗi. Convert Binary EZW file sang định dạng khác.

.EZW File Extension

   
File name EZW File
File Type easyOFFER Real Estate Form File
Nhà phát triển Reagency Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .EZW là file gì?

EZW là Misc Files - easyOFFER Real Estate Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Reagency Systems.

Mẫu tạo ra bởi easyOFFER, một chương trình dùng để tạo các biểu mẫu cho các giao dịch bất động sản tại Ontario, Canada; chứa một hình thức bất động sản, chẳng hạn như thỏa thuận mua; cũng có thể bao gồm các điều khoản, trong đó có sửa đổi mẫu gốc.

What is a EZW file?

Form created by easyOFFER, a program used to create forms for real estate transactions in Ontario, Canada; contains a real estate form, such as agreement of purchase; may also include clauses, which are amendments to the original form.

Cách mở .EZW file

Để mở file .EZW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EZW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EZW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EZW do người dùng đóng góp.

  • Reagency Systems easyOFFER
  • easyOFFER
  • easyOFFER

Chuyển đổi file .EZW

File .EZW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *