F4F File

? Cách mở file .F4F? Những phần mềm mở file .F4F và sửa file lỗi. Convert Binary F4F file sang định dạng khác.

.F4F File Extension

   
File name F4F File
File Type Flash Video Fragment
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .F4F là file gì?

F4F là Video Files - Flash Video Fragment, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin FLV video không hoàn chỉnh tạo ra và được sử dụng bởi Adobe Media Server, một ứng dụng phần mềm được sử dụng để truyền nội dung đa phương tiện; chứa một đoạn của một file video tổng thể flash; sử dụng để tách các file video lớn thành các đoạn nhỏ hơn mà có thể được gửi đến các máy tính khách hàng mà nội dung dòng video.

What is a F4F file?

Partial .FLV video file created and used by Adobe Media Server, a software application used for streaming multimedia content; contains a fragment of an overall Flash video file; used for separating larger video files into smaller segments that can be sent to client computers that stream video content.

Cách mở .F4F file

Để mở file .F4F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F4F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F4F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F4F do người dùng đóng góp.

  • Allavsoft
  • Adobe Media Server
  • Adobe Media Server
  • K-S-V Scripts AdobeHDS

Chuyển đổi file .F4F

File .F4F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *