F4P File

? Cách mở file .F4P? Những phần mềm mở file .F4P và sửa file lỗi. Convert Binary F4P file sang định dạng khác.

.F4P File Extension

   
File name F4P File
File Type Adobe Flash Protected Media File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .F4P là file gì?

F4P là Video Files - Adobe Flash Protected Media File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin phương tiện truyền thông bảo vệ được tạo ra bởi Adobe Flash, một hình ảnh động và ứng dụng đa phương tiện; chứa dữ liệu MPEG-4 video có quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) bảo vệ; sử dụng cho video độc quyền xuất khẩu có thể được phát lại trong Adobe Flash Player.

What is a F4P file?

Protected media file created by Adobe Flash, an animation and multimedia application; contains MPEG-4 video data that has digital rights management (DRM) protection; used for exported proprietary videos that can be played back in Adobe Flash Player.

Cách mở .F4P file

Để mở file .F4P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F4P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F4P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F4P do người dùng đóng góp.

  • AVS Media Player
  • Shockwave Flash
  • Shockwave Flash
  • Parallels Tools Center
  • Woobies Deluxe
  • AVS DVD Player
  • AVS DVD Player

Chuyển đổi file .F4P

File .F4P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert f4p to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *