FACEFX File

? Cách mở file .FACEFX? Những phần mềm mở file .FACEFX và sửa file lỗi. Convert N/A FACEFX file sang định dạng khác.

.FACEFX File Extension

   
File name FACEFX File
File Type FaceFX Actor File
Nhà phát triển OC3 Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .FACEFX là file gì?

FACEFX là 3D Image Files - FaceFX Actor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OC3 Entertainment.

tập mô hình 3D được tạo ra với FaceFX, một chương trình được sử dụng để xây dựng hình ảnh động trên khuôn mặt từ dữ liệu âm thanh; cửa hàng 3D tọa độ xương mặt, nút mặt đồ thị và liên kết, và các phím hoạt hình; được sử dụng trong các trò chơi video cho hoạt cảnh nét mặt của các nhân vật ảo.

What is a FACEFX file?

3D model file created with FaceFX, a program used for constructing facial animations from audio data; stores 3D facial bone coordinates, face graph nodes and links, and animation keys; used in video games for animating the facial expressions of virtual characters.

Cách mở .FACEFX file

Để mở file .FACEFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FACEFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FACEFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FACEFX do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Softimage 2015
  • OC3 Entertainment FaceFX
  • OC3 Entertainment FaceFX
  • Autodesk 3ds Max with FaceFX plugin
  • Autodesk Maya with FaceFX plugin
  • Autodesk MotionBuilder
  • Autodesk MotionBuilder

Chuyển đổi file .FACEFX

File .FACEFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *