FACEFX_INGAME File

? Cách mở file .FACEFX_INGAME? Những phần mềm mở file .FACEFX_INGAME và sửa file lỗi. Convert N/A FACEFX_INGAME file sang định dạng khác.

.FACEFX_INGAME File Extension

   
File name FACEFX_INGAME File
File Type FaceFX In-Game Actor File
Nhà phát triển OC3 Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FACEFX_INGAME là file gì?

FACEFX_INGAME là 3D Image Files - FaceFX In-Game Actor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OC3 Entertainment.

Tập tin được sử dụng bởi FaceFX, một ứng dụng dùng để tạo ra hình ảnh động trên khuôn mặt cho các trò chơi video; các cửa hàng bị tước xuống phiên bản của mô hình .FACEFX đó là phù hợp để sử dụng trong các trò chơi mục tiêu video; được thiết kế để lưu trữ chỉ có các thông tin theo yêu cầu của diễn viên; sử dụng như là định dạng xuất bản cho nhân vật ảo.

What is a FACEFX_INGAME file?

File used by FaceFX, an application used to create facial animations for video games; stores the stripped down version of the .FACEFX model that is suitable for use in the target video game; designed to store only the information required by the actor; used as the publishing format for virtual characters.

Cách mở .FACEFX_INGAME file

Để mở file .FACEFX_INGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FACEFX_INGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FACEFX_INGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FACEFX_INGAME do người dùng đóng góp.

  • OC3 Entertainment FaceFX

Chuyển đổi file .FACEFX_INGAME

File .FACEFX_INGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *